Pohřbiváni

                                                       
A teď trochu o rituálech, které jsou vžité a praktikované u osob, které lékař (koroner) prohlásí za života neschopné, čili mrtvé.
Jsme v Ománu, kde teplota vzduchu dosahuje  vysokých teplot, takže není divu, že pohřeb musí být vykonán co nejdříve. Ale místní obyvatelé to vidí trochu jinak. Pochování nebožtíka je v podstatě dle nich pro jeho dobro, aby se co nejdříve dostal do vysněného ráje, taková je jejich víra. A nejlépe, aby byl pohřben v pátek (den Velké modlitby)  a ještě po poslední modlitbě před východem slunce. Pozůstalí nemají dlouho truchlit, takže čím dříve bude nebožtík pohřben, tím lépe pro pozůstalé. Má to určitou logiku. Ne vždy je to však splnitelné, ale krajní mez je stanovena, nejdéle do 3 dnů.  Kremace se neprovádí, takže po poslední modlitbě téhož dne může být nebožtík pohřben. Podobně v Ománu pohřbívají i  křesťané.
Před pohřbem je nebožtík  svými příbuznými, nejlépe stejného pohlaví 3x  umytý mýdlem a vodou, (jen genitálie jsou zakryté), je zabalen do bílé látky zvané kaftan, a tím je připraven k odvozu do mešity, která je u každého hřbitova. Tam je přečtena pohřební modlitba, bez pokleku a předklonu a tu přečte kdokoliv znalý způsobů obřadů nebo i starosta vesnice.   
Omán: Pohřební shromáždění v Suru - účastní se jej pouze muži

                    


                                                               

Žádné komentáře: